Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012464

OBCHODNÉ MENO: COYOTE s.r.o.v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29573/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alejová 5, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 

IČO: 36 675 776

DEŇ ZÁPISU: 19.09.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),

3. sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti,

4. pohostinská činnosť,

5. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,

6. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,

7. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál,

8. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

9. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,

10. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

11. reklamná činnosť,

12. vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností,

13. prieskum trhu a verejnej mienky,

14. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, konferencií, výstav, seminárov a školení,

15. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

16. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

17. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,

18. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

19. finančný a operatívny leasing v rozsahu voľnej živnosti,

20. vedenie účtovníctva,

21. skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Vladimír Čierný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kežmarská 307/32, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 19.07.1961, Deň vzniku funkcie: 25.05.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Čierný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kežmarská 307/32, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 12.02.2019

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Tarhajová, S956, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Werferova 1, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 02.09.1960, Deň vzniku funkcie: 26.07.2022

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.08.2006 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.07.2007.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2007.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2011.

5. Okresný súd Košice I, uznesením sp.zn. 28CbR/11/2017 zo dňa 8.01.2019, zrušil obchodnú spoločnosť COYOTE s.r.o., Alejová 5, Košice 040 11, nariadil likvidáciu majetku zrušenej spoločnosti a za likvidátora spoločnosti menoval Vladimíra Čierneho. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.02.2019.

6. Okresný súd Košice I uznesením č.k. 33CbR/56/2021 - 34 zo dňa 20.6.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.7.2022 odvolal likvidátora spoločnosti Vladimíra Čierneho a menoval za likvidátora JUDr. Danielu Tarhajovú.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1