Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012469

OBCHODNÉ MENO: DOBSCHAU s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40505/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 554, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 

IČO: 50 656 643

DEŇ ZÁPISU: 31.12.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

2. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

3. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Sťahovacie služby

11. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

12. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

13. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

14. Prevádzkovanie výdajne stravy

15. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Čistiace a upratovacie služby

19. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

20. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Slovák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zimná 121, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 29.10.1972, Deň vzniku funkcie: 31.12.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ podpisuje v mene spoločnosti tak, že odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí označenie funkcie konateľ a svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Mesto Dobšiná, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 554, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Martin Lipták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 613/243, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 08.01.1978, Deň vzniku funkcie: 15.12.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Hutníková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 715/38, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 07.09.1991, Deň vzniku funkcie: 15.12.2022

Meno a priezvisko: Emil Kozák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyše mesta 1027/31, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 27.10.1989, Deň vzniku funkcie: 15.12.2022

Meno a priezvisko: Marián Kalmár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zimná 135/23, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 25.06.1993, Deň vzniku funkcie: 15.12.2022

Meno a priezvisko: Stanislav Grančák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyše mesta 2030/32, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 13.03.1982, Deň vzniku funkcie: 15.12.2022

Meno a priezvisko: Ján Málik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyše mesta 1026/29, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 02.04.1982, Deň vzniku funkcie: 15.12.2022

Meno a priezvisko: Milan Horváth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 315/38, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 12.12.1981, Deň vzniku funkcie: 15.12.2022

Meno a priezvisko: Anna Macková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 395/6, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 03.01.1957, Deň vzniku funkcie: 15.12.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1