Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012459

OBCHODNÉ MENO: BITANG s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53255/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petra Jilemnického 858/9, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 

IČO: 54 341 701

DEŇ ZÁPISU: 12.01.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

3. Fotografické služby

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Administratívne služby

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Čistiace a upratovacie služby

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

15. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

16. Sťahovacie služby

17. Vedenie účtovníctva

18. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

19. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

20. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

21. Služby požičovní

22. Poskytovanie služieb osobného charakteru

23. Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny

24. Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny

25. Investičné činnosti – obchodovanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 1 pís. c) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje povolenie NBS podľa § 54 ods. 3 pís. d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Sabo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petra Jilemnického 858/9, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 21.07.1979, Deň vzniku funkcie: 12.01.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Sabo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petra Jilemnického 858/9, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 21.07.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1