Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012454

OBCHODNÉ MENO: basic IT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53146/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarčeková 590, Názov obce: Jaklovce, PSČ: 055 61 

IČO: 54 245 770

DEŇ ZÁPISU: 23.12.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne práce

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

9. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

10. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

11. Čistiace a upratovacie služby

12. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. Prenájom hnuteľných vecí

17. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

18. Vedenie účtovníctva

19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

20. Prípravné práce k realizácii stavby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Petrík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarčeková 590, Názov obce: Jaklovce, PSČ: 055 61 , Dátum narodenia: 11.09.1994, Deň vzniku funkcie: 23.12.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene Spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu Spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Petrík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarčeková 590, Názov obce: Jaklovce, PSČ: 055 61 , Dátum narodenia: 11.09.1994

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1