Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012455

OBCHODNÉ MENO: Batai s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41105/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bauerova 1192/10, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 

IČO: 50 795 945

DEŇ ZÁPISU: 23.03.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. Kuriérske služby

6. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

7. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

8. Výroba potravinárskych výrobkov

9. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

10. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Finančný lízing

13. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

14. Faktoring a forfaiting

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Prenájom hnuteľných vecí

17. Administratívne služby

18. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Thuc Do Tri, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zichyho 1610/5, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17 , Dátum narodenia: 27.12.1978, Deň vzniku funkcie: 18.04.2019

Meno a priezvisko: Mgr. Erik Zaťko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 2863/1, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 19.06.1988, Deň vzniku funkcie: 18.04.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k napísanému, alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Thuc Do Tri, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zichyho 1610/5, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17 , Dátum narodenia: 27.12.1978

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Erik Zaťko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 2863/1, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 19.06.1988

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1