Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012453

OBCHODNÉ MENO: BARMIN, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13794/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Stožkami 10, Názov obce: Markušovce, PSČ: 053 21 

IČO: 36 569 160

DEŇ ZÁPISU: 05.03.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

2. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

3. prenájom hnuteľných vecí

4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb

5. správa nehnuteľnsotí na základe honoráru alebo kontraktu

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

8. leasingová činnosť

9. faktoring a forfaiting

10. prenájom motorových vozidiel, strojov a prístrojov

11. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb

12. reklamná, propagačná a akvizičná činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Kováč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 454/15, Názov obce: Harichovce, PSČ: 053 01 , Dátum narodenia: 23.04.1959, Deň vzniku funkcie: 11.07.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Kováč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 454/15, Názov obce: Harichovce, PSČ: 053 01 , Dátum narodenia: 23.04.1959

Výška vkladu: 16 598,000000 EUR, Rozsah splatenia: 16 598,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 598,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 598,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.10.2002 podľa zák. č. 513/1992 Zb. v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1