Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012458

OBCHODNÉ MENO: BELMED s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12925/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 47, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 

IČO: 36 210 935

DEŇ ZÁPISU: 03.12.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom hnuteľných vecí

2. prenájom nehnuteľností

3. nákup a predaj nehnuteľností

4. sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy

5. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania

6. faktoring a forfaiting

7. reklamná , inzertná a propagačná činnosť

8. prieskum trhu a verejnej mienky

9. vedenie účtovníctva

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností

12. výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá

13. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečných nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva

14. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál

15. prekladateľské a tlmočnícke služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Enrik Bobaly, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Perín 285, Názov obce: Perín-Chym, PSČ: 044 74 , Dátum narodenia: 15.04.1989, Deň vzniku funkcie: 05.04.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať samostatne v mene spoločnosti a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Enrik Bobaly, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Perín 285, Názov obce: Perín-Chym, PSČ: 044 74 , Dátum narodenia: 15.04.1989

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.11.2001 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zákona č. 11/98 Z.z.

2. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 1.8.2003.

3. Dňa 25.10.2022 bolo Okresným súdom Košice I. začaté konanie o zrušení spoločnosti, ktoré sa vedie pod sp. zn. 28CbR/63/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1