Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012441

OBCHODNÉ MENO: AGRAR, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12914/V

SÍDLO:  Názov obce: Jablonov nad Turňou 15, PSČ: 049 43 

IČO: 36 210 803

DEŇ ZÁPISU: 05.12.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov

2. obchodná činnosť-veľkoobchod a maloobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami s potravinami, nápojmi a tabakom s nábytkom a svietidlami s prístrojmi pre domácnosť a rozhlasovými a televíznymi prijímačmi so železiarskym tovarom, farbami, skleneným tovarom, potrebami pre domácich majstrov s knihami, novinami, časopismi, písacími a kancelárskymi potrebami so strojmi, technickými potrebami s ovocím a zeleninou s textilom s odevami s obuvou a koženým tovarom s pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami s kovmi a kovovými rudami s drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym zariadením

3. sprostredkovanie obchodu a služieb

4. služby súvisiace s rastlinnou výrobou

5. služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb

6. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

7. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

8. výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Vnenčák, Bydlisko: Názov obce: Jablonov nad Turňou 15, PSČ: 049 43 , Dátum narodenia: 09.05.1957, Deň vzniku funkcie: 05.12.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Vnenčák, Bydlisko: Názov obce: Jablonov nad Turňou 15, PSČ: 049 43 , Dátum narodenia: 09.05.1957

Výška vkladu: 3 385,780000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 385,780000 EUR

Meno a priezvisko: Bc. Atila Kardos, Bydlisko: Názov obce: Jablonov nad Turňou 39, PSČ: 049 43 , Dátum narodenia: 14.03.1988

Výška vkladu: 3 253,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 253,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.11.2001 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zák.č. 11/98 Z.z.

2. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice č. N 145/02, Nz 145/02 zo dňa 22.3.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1