Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012444

OBCHODNÉ MENO: AKOMA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27695/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bašťovanského 5, Názov obce: Košice, PSČ: 040 22 

IČO: 46 134 841

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mária Krištofová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bašťovanského 5, Názov obce: Košice, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 02.09.1956, Deň vzniku funkcie: 14.05.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mária Krištofová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bašťovanského 878/5, Názov obce: Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 02.09.1956

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1