Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012446

OBCHODNÉ MENO: AL-KLIMA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38450/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popradská 2416/64/F, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 

IČO: 50 132 261

DEŇ ZÁPISU: 30.01.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ľubomír Antol, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popradská 2416/64/F, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 22.09.1978, Deň vzniku funkcie: 30.01.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľubomír Antol, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popradská 2416/64/F, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 22.09.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1