Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012448

OBCHODNÉ MENO: Anmavin, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37897/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Werferova 1, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 11 

IČO: 48 287 504

DEŇ ZÁPISU: 22.09.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Faktoring a forfaiting

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. Administratívne služby

7. Reklamné a marketingové služby

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

12. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

13. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

14. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

15. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

16. Prípravné práce k realizácii stavby

17. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Andrej Dobrota, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 264, Názov obce: Bacúch, PSČ: 976 65 , Dátum narodenia: 26.09.1972, Deň vzniku funkcie: 22.09.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Martina Dobrotová, MPH, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kordíky 40, Názov obce: Kordíky, PSČ: 976 34 , Dátum narodenia: 13.12.1977

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Andrej Dobrota, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 264/63, Názov obce: Bacúch, PSČ: 976 65 , Dátum narodenia: 26.09.1972

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1