Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012442

OBCHODNÉ MENO: AGROTISA - BIOPLYNOVÁ STANICA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29293/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boľská cesta 1/2226, Názov obce: Kráľovský Chlmec, PSČ: 077 01 

IČO: 46 557 181

DEŇ ZÁPISU: 21.02.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1MW vrátane

3. poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

4. výroba tepla, rozvod tepla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Alexander Kendi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nižné Chmeľníky 18/692, Názov obce: Košice-Myslava, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 22.04.1955, Deň vzniku funkcie: 21.02.2012

Meno a priezvisko: Tomáš Kendi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nižné Chmeľníky 18/692, Názov obce: Košice-Myslava, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 24.10.1984, Deň vzniku funkcie: 21.02.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia každý samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia tak, že k písomnému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Alexander Kendi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nižné Chmeľníky 18/692, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 22.04.1955

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 5004/16/051-ZZ-05, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 27.08.2018

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: OTP Banka Slovensko, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 813 54 , IČO 31 318 916

Obchodné meno/názov: AGROTISA spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boľská cesta 1, Názov obce: Kráľovský Chlmec, PSČ: 077 01 , IČO 31 708 803

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR, Záložné právo Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 5004/16/051-ZZ-04 zo dňa 27.08.2018 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka AGROTISA spol. s r.o. v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5 Bratislava 813 54, IČO: 31 318 916. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1