Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012445

OBCHODNÉ MENO: ALALIS, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47604/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Československej armády 1180/8, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 52 749 819

DEŇ ZÁPISU: 01.11.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

2. Prenájom hnuteľných vecí

3. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

4. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Sonia Al Aliová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Československej armády 1180/8, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 10.06.1984, Deň vzniku funkcie: 01.11.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Sonia Al Aliová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Československej armády 1180/8, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 10.06.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1