Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012439

OBCHODNÉ MENO: Advokátska kancelária JUDr. Peter Rybár, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27827/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 29, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 47 234 466

DEŇ ZÁPISU: 01.07.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Peter Rybár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Výstavby 2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 25.08.1982, Deň vzniku funkcie: 01.07.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že pripojí svoj vlastnoručný podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Peter Rybár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Výstavby 2, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 25.08.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1