Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012438

OBCHODNÉ MENO: ABANDON s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21332/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bronzová 8, Názov obce: Košice, PSČ: 040 17 

IČO: 43 952 798

DEŇ ZÁPISU: 27.02.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

4. prenájom hnuteľných vecí

5. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

6. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

8. organizovanie kurzov, školení a seminárov

9. vedenie účtovníctva

10. fotografické služby

11. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

12. počítačové služby

13. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. administratívne služby

15. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

16. oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

17. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

18. prípravné práce k realizácii stavby

19. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

20. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

21. výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Slavomír Rusnák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bronzová 8, Názov obce: Košice, PSČ: 040 17 , Dátum narodenia: 07.12.1978, Deň vzniku funkcie: 27.02.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Slavomír Rusnák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bronzová 8, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17 , Dátum narodenia: 07.12.1978

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1