Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012436

OBCHODNÉ MENO: 3PLAST, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19442/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krosnianska 27/695, Názov obce: Košice, PSČ: 040 22 

IČO: 36 746 789

DEŇ ZÁPISU: 02.03.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

4. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

5. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

6. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

7. prevádzkovanie neverejného skladu

8. prenájom hnuteľných vecí

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb

10. organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí

11. maliarske, natieračské práce

12. čistiace práce

13. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích

14. oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: a) žeriavy a zdvíhadlá b) pohyblivé pracovné plošiny h) výsuvné rebríky technické zariadenia zdvíhacie skupina B: a) žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1 000 kg b) žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5 000 kg vrátane c) zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov e) zdvíhacie rampy, plošiny a čelá f) vrátky h) zvislé posuvné brány i) zariadenia na zavesenie, uchopenie bremena

15. zámočnícke práce

16. montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených elektrických zariadení

17. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

18. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

19. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

20. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

21. výroba a hutnícke spracovanie kovov

22. výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení

23. výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie

24. výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov

25. prípravné práce k realizácii stavby

26. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

27. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

28. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

29. reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Radomír Fabíny, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Rožkami 206/19, Názov obce: Družstevná pri Hornáde, PSČ: 044 31 , Dátum narodenia: 14.10.1970, Deň vzniku funkcie: 11.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisovať samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Radomír Fabíny, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Rožkami 206/19, Názov obce: Družstevná pri Hornáde, PSČ: 044 31 , Dátum narodenia: 14.10.1970

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1