Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R012432

OBCHODNÉ MENO: Obecný podnik Margecany, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55842/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 128/7, Názov obce: Margecany, PSČ: 055 01 

IČO: 55 157 076

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

3. Výroba potravinárskych výrobkov

4. Textilná výroba

5. Odevná výroba

6. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

7. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

8. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

9. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

10. Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

11. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

12. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Prípravné práce k realizácii stavby

15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

18. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

19. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

20. Sťahovacie služby

21. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

22. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

23. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu

24. Vedenie účtovníctva

25. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

26. Pravidelná kontrola detského ihriska

27. Prenájom hnuteľných vecí

28. Čistiace a upratovacie služby

29. Administratívne služby

30. Poskytovanie sociálnych služieb

31. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

32. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

33. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Eva Novotová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlinná 163/34, Názov obce: Margecany, PSČ: 055 01 , Dátum narodenia: 05.05.1964, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: obec Margecany, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 128/7, Názov obce: Margecany, PSČ: 055 01 , IČO 00 329 347

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1