Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R012434

OBCHODNÉ MENO: TechBridge s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55835/V

SÍDLO:  Názov obce: Poruba pod Vihorlatom 88, PSČ: 072 32 

IČO: 55 149 065

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. JUDr. Juraj Bencuľák, Bydlisko: Názov obce: Poruba pod Vihorlatom 88, PSČ: 072 32 , Dátum narodenia: 11.03.1986, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. JUDr. Juraj Bencuľák, Bydlisko: Názov obce: Poruba pod Vihorlatom 88, PSČ: 072 32 , Dátum narodenia: 11.03.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1