Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R012424

OBCHODNÉ MENO: GAMIKA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55841/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová ulica 164/14, Názov obce: Strážske, PSČ: 076 52 

IČO: 55 115 250

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

7. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

8. Administratívne služby

9. Prevádzkovanie jaslí

10. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

12. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

13. Poskytovanie služieb osobného charakteru

14. Výroba bižutérie a suvenírov

15. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

16. Odevná výroba

17. Faktoring a forfaiting

18. Verejné obstarávanie

19. Dizajnérske činnosti

20. Prípravné práce k realizácii stavby

21. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

22. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

23. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

24. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

25. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

26. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

27. Keramická výroba

28. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

29. Textilná výroba

30. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

31. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

32. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

33. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

34. Čistiace a upratovacie služby

35. Prenájom hnuteľných vecí

36. Sťahovacie služby

37. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

38. Výroba potravinárskych výrobkov

39. Výroba nápojov

40. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

41. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

42. Služby požičovní

43. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

44. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mikuláš Galgán, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorská 254/29, Názov obce: Svätuše, PSČ: 076 83 , Dátum narodenia: 22.12.1988, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne v celom rozsahu. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný alebo elektronický podpis. Konateľ zastupuje spoločnosť navonok bez obmedzenia.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mikuláš Galgán, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorská 254/29, Názov obce: Svätuše, PSČ: 076 83 , Dátum narodenia: 22.12.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1