Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R012420

OBCHODNÉ MENO: AWIX s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55848/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie osloboditeľov 3/A, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 55 178 812

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Administratívne služby

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

11. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

12. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

13. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Lászlóné Mocsári, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Esze Tamás utca 6, Názov obce: Arnót, PSČ: 3713 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 04.06.1967, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Lászlóné Mocsári, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Esze Tamás utca 6, Názov obce: Arnót, PSČ: 3713 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 04.06.1967

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1