Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R012352

OBCHODNÉ MENO: SX TRADE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18059/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 1038/5, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 

IČO: 45 481 598

DEŇ ZÁPISU: 17.04.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. prípravné práce k realizácii stavby

5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. vedenie účtovníctva

8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. vydavateľská činnosť

10. počítačové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Eva Kokavcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 1038/5, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , Dátum narodenia: 31.03.1959, Deň vzniku funkcie: 17.04.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Eva Kokavcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 1038/5, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , Dátum narodenia: 31.03.1959

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1