Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R012357

OBCHODNÉ MENO: Universal spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1677/S

SÍDLO:  Názov obce: Radzovce 95, PSČ: 985 58 

IČO: 31 599 656

DEŇ ZÁPISU: 31.01.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná činnosť v rozsahu voľných živností

2. - pohostinská činnosť

3. - vykonávanie opráv motorových vozidiel a autobusov

4. - výroba špeciálnych účelových nadstavieb na motorové vozidlá

5. - výroba a oprava náhradných dielov a príslušenstva motorových vozidiel

6. - oprava a údržba motorových a nemotorových vozidiel

7. - staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

8. - vedenie účtovníctva

9. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

10. reklamná a propagačná činnosť

11. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

12. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

13. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

14. administratívne práce

15. podnikateľské poradenstvo

16. leasingová činnosť

17. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností

18. prenájom motorových vozidiel

19. účtovné a ekonomické poradenstvo

20. výroba, rozmnožovanie a nahrávanie zvukových a zvukovoobrazových záznamov v rozsahu voľných živností a so súhlasom autora

21. prevádzkovanie cestovnej kancelárie

22. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností

23. nákup, predaj, prenájom alebo úschova streliva

24. preprava zbraní a streliva

25. cestná motorová doprava - vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava

26. cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Anna Lauková, Bydlisko: Názov obce: Radzovce 232, Dátum narodenia: 15.10.1963

Meno a priezvisko: Ján Lauko, Bydlisko: Názov obce: Radzovce 232, PSČ: 985 58 , Dátum narodenia: 02.12.1960, Deň vzniku funkcie: 02.06.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Anna Lauková, Bydlisko: Názov obce: Radzovce 232, PSČ: 985 58 , Dátum narodenia: 15.10.1963

Výška vkladu: 82 985,000000 EUR, Rozsah splatenia: 82 985,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ján Lauko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radzovce 232, Názov obce: Radzovce, PSČ: 985 58 , Dátum narodenia: 02.12.1960

Výška vkladu:  202 985,000000 EUR, Rozsah splatenia:  202 985,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   285 970,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   285 970,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou zo dňa 9.12.1993 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.

2. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.12.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

3. . Zapisuje sa zmena schválená Valným zhromaždením dňa 20.09.1996.

4. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.7.1998 bol schválený Dodatok č. 3 v zmysle zák. č. 11/1998 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1