Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R012349

OBCHODNÉ MENO: RePro / Man s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29709/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Česká 375/10, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 

IČO: 50 281 038

DEŇ ZÁPISU: 23.04.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Administratívne služby

7. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

8. Počítačové služby

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

11. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických

12. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu – technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu

13. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

14. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Szabó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Česká 375/10, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 28.08.1959, Deň vzniku funkcie: 23.04.2016

Meno a priezvisko: PhDr. Viktória Agócs Szabóová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Močiar 663/64, Názov obce: Rimavské Janovce, PSČ: 980 01 , Dátum narodenia: 02.02.1984, Deň vzniku funkcie: 23.04.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Szabó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Česká 375/10, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 28.08.1959

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: PhDr. Viktória Agócs Szabóová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Močiar 663/64, Názov obce: Rimavské Janovce, PSČ: 980 01 , Dátum narodenia: 02.02.1984

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1