Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R012347

OBCHODNÉ MENO: POTES Group s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32940/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radvanská 25, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 

IČO: 51 165 317

DEŇ ZÁPISU: 27.10.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

3. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

4. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

5. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

12. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

13. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. Sťahovacie služby

15. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

16. Kuriérske služby

17. Poskytovanie služieb osobného charakteru

18. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

19. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

20. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

21. Prevádzkovanie výdajne stravy

22. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

23. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

24. Vedenie účtovníctva

25. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

26. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

27. Prenájom hnuteľných vecí

28. Čistiace a upratovacie služby

29. Administratívne služby

30. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

31. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Boris Poliček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radvanská 25, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 24.03.1981, Deň vzniku funkcie: 19.02.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: MERCURO GROUP s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 5. května 1142/12, Názov obce: Nusle, Praha 4, PSČ: 140 00 , Štát: Česká republika , IČO 28 381 556

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1