Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R012342

OBCHODNÉ MENO: Monetto s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41954/S

SÍDLO:  Názov obce: Brehy 379, PSČ: 968 01 

IČO: 54 014 760

DEŇ ZÁPISU: 01.09.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kuriérske služby

2. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

3. Sťahovacie služby

4. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Administratívne služby

10. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

11. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Kasan, Bydlisko: Názov obce: Brehy 379, PSČ: 968 01 , Dátum narodenia: 12.03.1985, Deň vzniku funkcie: 01.09.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Kasan, Bydlisko: Názov obce: Brehy 379, PSČ: 968 01 , Dátum narodenia: 12.03.1985

Výška vkladu: 10 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1