Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R012343

OBCHODNÉ MENO: N&L Corporation, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41347/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica J. Jesenského 1663/1, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 

IČO: 53 807 871

DEŇ ZÁPISU: 21.05.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

9. Sťahovacie služby

10. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Norbert Ďurák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica J. Jesenského 1663/1, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , Dátum narodenia: 28.09.1986, Deň vzniku funkcie: 21.05.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Norbert Ďurák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica J. Jesenského 1663/1, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , Dátum narodenia: 28.09.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1