Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R012338

OBCHODNÉ MENO: MARBOG s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34691/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lučenská 398/53, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01 

IČO: 51 781 620

DEŇ ZÁPISU: 03.07.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

4. Vedenie účtovníctva

5. Administratívne práce a kopírovacie práce v rozsahu voľnej živnosti

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Počítačové služby

8. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Finančný leasing

13. Faktoring a forfaiting

14. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. Verejné obstarávanie

16. Poradenstvo, tvorba a monitoring projektov pre poskytovanie finančných prostriedkov z fondov a grantov v rozsahu voľnej živnosti

17. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

18. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

19. Organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marcel Bogdáni, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lučenská 398/53, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01 , Dátum narodenia: 07.10.1980, Deň vzniku funkcie: 03.07.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis spolu s uvedením funkcie – konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marcel Bogdáni, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lučenská 398/53, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01 , Dátum narodenia: 07.10.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1