Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R012339

OBCHODNÉ MENO: MIA - s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38635/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Figa 16, Názov obce: Figa, PSČ: 982 51 

IČO: 53 026 985

DEŇ ZÁPISU: 08.04.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vedenie účtovníctva

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

5. prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Lucia Völgyiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Figa 97, Názov obce: Figa, PSČ: 982 51 , Dátum narodenia: 09.05.1993, Deň vzniku funkcie: 08.04.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Lucia Völgyiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Figa 97, Názov obce: Figa, PSČ: 982 51 , Dátum narodenia: 09.05.1993

Výška vkladu: 9 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1