Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R012330

OBCHODNÉ MENO: Gemer Slovakia plus s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16406/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 147, Názov obce: Tornaľa, PSČ: 982 01 

IČO: 44 718 853

DEŇ ZÁPISU: 23.04.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. služby súvisace s počítačovým spracovaním údajov

4. počítačové služby

5. informatívne testovanie, meranie, analýza a kontroly

6. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

7. vydavateľská činnosť

8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

10. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

11. prieskum trhu a verejnej mienky

12. reklamné a marketingové služby

13. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

14. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

15. prevádzkovanie športových zariadení

16. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu, rekondíciu

17. prenájom hnuteľných vecí

18. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Kinga Kudláková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná 1227/3, Názov obce: Tornaľa, PSČ: 982 01 , Dátum narodenia: 28.06.1986, Deň vzniku funkcie: 19.12.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne bez obmedzenia.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Kinga Kudláková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná 1227/3, Názov obce: Tornaľa, PSČ: 982 01 , Dátum narodenia: 28.06.1986

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Arpád Kudlák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 1230/11, Názov obce: Tornaľa, PSČ: 982 01 , Dátum narodenia: 29.08.1959

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1