Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R012334

OBCHODNÉ MENO: J+T Engineering, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 9808/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostiviarska 46, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 35 858 338

DEŇ ZÁPISU: 26.05.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a stavebnej výroby,

2. činnosť ekonomického a účtovného poradcu,

3. vedenie účtovníctva,

4. faktoring a forfaiting,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

6. prieskum trhu,

7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti,

8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi,

9. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

10. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

11. automatizované spracovanie dát,

12. poskytovanie informačných služieb prostredníctvom komunikačnej a výpočtovej techniky,

13. prekladateľské a tlmočnícke služby,

14. upratovacie práce,

15. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

16. spracovanie web stránok,

17. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo,

18. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových,

19. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

20. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,

21. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

22. Prenájom hnuteľných vecí

23. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Milan Toma, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nemčianska cesta 67/77, Názov obce: Nemce, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 16.10.1964, Deň vzniku funkcie: 26.05.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia vždy spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Toma, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nemčianska cesta 67/77, Názov obce: Nemce, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 16.10.1964

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.5.2003 v zmysle ust. § § 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1