Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R012333

OBCHODNÉ MENO: INDOR spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 9998/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prachatická 2255/41, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 

IČO: 36 633 852

DEŇ ZÁPISU: 08.01.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /MO/ v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /VO/ v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

4. montáž drevených dverí a drevených zárubní

5. stolárstvo

6. automatizované spracovanie dát

7. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

8. dodávka a inštalácia výpočtovej techniky do 50 Voltov

9. inštalácia počítačovej siete mimo zásahu do elektrickej siete

10. organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností

11. reklamná činnosť

12. prenájom hnuteľných vecí

13. leasingové služby

14. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení

15. poskytovanie dátových služieb

16. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Paločko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prachatická 41, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 13.09.1962, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľka samostatne. Pri právnych úkonoch v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Paločko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prachatická 41/2255, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 13.09.1962

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1