Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R012329

OBCHODNÉ MENO: ELBE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3932/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stoličková 6, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 36 013 072

DEŇ ZÁPISU: 12.11.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nešpecializovaná veľkoobchodná činnosť, okrem činnosti viazanej a koncesovanej

2. - sprostredkovanie obchodu, služieb a prác

3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností

4. - vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/,priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb

5. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov

6. - sprostredkovanied kúpy a predaja nehnuteľností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jindrich Lebiedzik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ortutská 53/15, Názov obce: Malachov, Deň vzniku funkcie: 19.02.1997

Meno a priezvisko: Ján Kadera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul.29.augusta 20, Názov obce: Banská Bystrica, Dátum narodenia: 10.11.1947, Deň vzniku funkcie: 19.02.1997

Meno a priezvisko: Ivan Styk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulská 5, Názov obce: Banská Bystrica, Dátum narodenia: 15.05.1953, Deň vzniku funkcie: 01.04.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jindrich Lebiedzik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ortutská 53/15, Názov obce: Malachov, Dátum narodenia: 19.05.1959

Výška vkladu: 2 257,186484 EUR, Rozsah splatenia: 2 257,186484 EUR

Meno a priezvisko: Ján Kadera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul.29.augusta 20, Názov obce: Banská Bystrica, Dátum narodenia: 10.11.1947

Výška vkladu: 2 257,186484 EUR, Rozsah splatenia: 2 257,186484 EUR

Meno a priezvisko: Ivan Styk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulská 5, Názov obce: Banská Bystrica, Dátum narodenia: 15.05.1953

Výška vkladu: 2 257,186484 EUR, Rozsah splatenia: 2 257,186484 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 771,559452 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 771,559452 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakla- dateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápis- nice č. NZ 21/96 zo dňa 20.6.1996, podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb., po rozdelení spoločnosti - eurOKontakt export-import, spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 10168

2. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.2.1997 bola schválená spoločenská zmluva formou Dodatku č. 1.

3. . Valné zhromaždenie konané dňa 31.7.1998 schválilo Dodatok č.2, ktorým bola upravená spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.

4. . Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 26.4.2001 bola schválená zmena zakladateľskej listiny - Dodatok č. 3.

5. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.3.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy-úplné znenie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1