Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R012326

OBCHODNÉ MENO: DAMIJAN s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12145/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Štúra 644/5A, Názov obce: Kováčová, PSČ: 962 37 

IČO: 36 684 317

DEŇ ZÁPISU: 07.10.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. predaj motorových vozidiel a náhradných súčiastok

2. pohostinská činnosť

3. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

4. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

5. predaj na priamu konzumáciu dodaných cukrárenských a pekárenských výrobkov

6. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

7. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

8. výdaj hotových jedál

9. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

10. reklamná a propagačná činnosť

11. poradenská a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností

12. organizovanie kurzov, školení, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľných živností

13. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

14. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

15. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

16. prevádzkovanie nevýherných hracích automatov, šípok, biliardových stolov a iných stolových hier

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Janka Dančová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Štúra 644/5A, Názov obce: Kováčová, PSČ: 962 37 , Dátum narodenia: 08.05.1967, Deň vzniku funkcie: 07.10.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná v mene spoločnosti navonok, samostatne a podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Janka Dančová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Štúra 644/5A, Názov obce: Kováčová, PSČ: 962 37 , Dátum narodenia: 08.05.1967

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1