Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R012328

OBCHODNÉ MENO: EcoButt s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40179/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Jánskeho 25/59, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 

IČO: 53 439 562

DEŇ ZÁPISU: 02.12.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Administratívne služby

5. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

9. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Hugo Repáň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Jánskeho 25/59, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , Dátum narodenia: 20.04.2000, Deň vzniku funkcie: 02.12.2020

Meno a priezvisko: Ján Macoško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolné Hámre 282, Názov obce: Hodruša-Hámre, PSČ: 966 61 , Dátum narodenia: 30.05.1962, Deň vzniku funkcie: 02.12.2020

Meno a priezvisko: Peter Kruml, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolné Hámre 1330, Názov obce: Hodruša-Hámre, PSČ: 966 61 , Dátum narodenia: 02.11.1982, Deň vzniku funkcie: 02.12.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Hugo Repáň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Jánskeho 25/59, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , Dátum narodenia: 20.04.2000

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ján Macoško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolné Hámre 282, Názov obce: Hodruša-Hámre, PSČ: 966 61 , Dátum narodenia: 30.05.1962

Výška vkladu: 1 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Peter Kruml, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolné Hámre 1330, Názov obce: Hodruša-Hámre, PSČ: 966 61 , Dátum narodenia: 02.11.1982

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1