Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R012322

OBCHODNÉ MENO: BEN-AGRO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43207/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikova 1664/105, Názov obce: Tornaľa, PSČ: 982 01 

IČO: 54 429 595

DEŇ ZÁPISU: 02.03.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

7. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

8. Opravy pracovných strojov

9. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ondrej Bencső, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 97/20, Názov obce: Tornaľa, PSČ: 982 01 , Dátum narodenia: 08.10.1977, Deň vzniku funkcie: 02.03.2022

Meno a priezvisko: Katarína Bencső, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 97/20, Názov obce: Tornaľa, PSČ: 982 01 , Dátum narodenia: 30.12.1983, Deň vzniku funkcie: 02.03.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú za spoločnosť samostatne a za spoločnosť podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ondrej Bencső, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 97/20, Názov obce: Tornaľa, PSČ: 982 01 , Dátum narodenia: 08.10.1977

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Katarína Bencső, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 97/20, Názov obce: Tornaľa, PSČ: 982 01 , Dátum narodenia: 30.12.1983

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1