Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R012317

OBCHODNÉ MENO: Agro Roveň s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25463/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 3122/46, Názov obce: Krupina, PSČ: 963 01 

IČO: 47 500 492

DEŇ ZÁPISU: 06.11.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

6. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

7. poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Radoslav Povalač, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinovského 886/19, Názov obce: Krupina, PSČ: 963 01 , Dátum narodenia: 26.02.1975, Deň vzniku funkcie: 06.11.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený samostatne zastupovať spoločnosť a jej menom konať a podpisovať vo všetkých veciach samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Radoslav Povalač, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinovského 886/19, Názov obce: Krupina, PSČ: 963 01 , Dátum narodenia: 26.02.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1