Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R012316

OBCHODNÉ MENO: AFinance, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24015/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Severná 19, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 47 102 853

DEŇ ZÁPISU: 11.04.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba bižutérie a suvenírov

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

9. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

10. Počítačové služby

11. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Finančný leasing

13. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

14. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

15. Faktoring a forfaiting

16. Cenár

17. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

18. Prenájom hnuteľných vecí

19. Administratívne služby

20. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

21. Vedenie účtovníctva

22. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

23. Reklamné a marketingové služby

24. Prieskum trhu a verejnej mienky

25. Samostatný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia

26. Podriadený finančný agent v sektore prijímania vkladov

27. Podriadený finančný agent v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov

28. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bc. Andrej Findra, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 13, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51 , Dátum narodenia: 15.11.1983, Deň vzniku funkcie: 11.04.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za Spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: PELAX Investment s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Barinách 207/16, Názov obce: Lieskovec, PSČ: 962 21 , IČO 50 148 036

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1