Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R012319

OBCHODNÉ MENO: Andante, spol. s r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 6248/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nižovec 10, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 

IČO: 36 039 578

DEŇ ZÁPISU: 25.01.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianských stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/

2. - projektovanie stavieb - projektovanie nosných konštrukcií stavieb - statické výpočty nosných konštrukcií stavieb

3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

4. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

5. - sprostredkovateľská činnosť

6. - prevádzkovanie cestovnej kancelárie

7. - výroba a montáž stavebnostolárskych výrobkov

8. - výroba a montáž nábytku a vybavenia interiérov

9. - výroba a montáž ostatných drevárskych výrobkov

10. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Hrčka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nižovec 10, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 24.03.1951, Deň vzniku funkcie: 01.10.2005

 

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Hrčka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nižovec 10, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 24.03.1951

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 10.02.2021

Vstup do likvidácie - popis: dňom zápisu likvidátora do obchodného registra

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: JUDr. Jiří Machala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulská 35, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 14.08.1951

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spo- ločenskou zmluvou zo dňa 04.01.2000 podľa §§ 28, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

2. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.2.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 1.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1