Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R012344

OBCHODNÉ MENO: Obchodné domy PRIOR STRED, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 98/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 2497, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 

IČO: 31 562 817

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie

2. - výroba a predaj cukrárenských výrobkov

3. - ubytovacie služby bez doplnkových služieb

4. - pohostinská činnosť, občerstvovacie služby a závodné stravovanie

5. - prevádzka obslužných automatov

6. - lahôdkárska výroba

7. - cestná nákladná doprava

8. - prenájom nebytových priestorov

9. - prevádzkovanie sociálnych zariadení

10. - prevádzkovanie detských automatických hojdačiek

11. - rozmnožovanie tlačív

12. - aranžérske služby

13. - inzertná služba

14. - prevádzkovanie obchodných automatov

15. - prevádzkovanie parkoviska v rozsahu voľnej živnosti

16. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi: zvukovoobrazové záznamy

17. - obchodná činnosť s potravinárskym, drogériovým a papierníckym tovarom a nábytkom

18. - zmenárenská činnosť

19. - prenájom hnuteľného majetku

20. - reklamná a propagačná činnosť

21. - uskladňovanie spisov a dokumentov nearchívnej povahy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Radovan Pilich, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Husova 281, Názov obce: Klimkovice, PSČ: 74283 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 23.03.1959, Deň vzniku funkcie: 01.07.2022

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Pavol Mazúr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 4066/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 31.12.1979, Deň vzniku funkcie: 01.07.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Petra Rakovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Polní 476, Názov obce: Frýdland nad Oslavicí, PSČ: 73911 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 09.09.1977, Deň vzniku funkcie: 01.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti môže v celom rozsahu predstavenstvo, a to buď spoločne všetci členovia predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Vo veciach zaväzujúcich spoločnosť sú členovia predstavenstva oprávnení podpisovať takto: všetci členovia predstavenstva spoločne alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Všetci tak robia spôsobom, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Andrea Rajčáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 41, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 25.05.1986, Deň vzniku funkcie: 14.07.2022

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Rajčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strečnianska 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 05.05.1954, Deň vzniku funkcie: 13.06.2022

Meno a priezvisko: Ing. Viliam Maroš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Floglova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 10.11.1955, Deň vzniku funkcie: 13.06.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 412 632,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 412 632,000000 EUR

AKCIE

Počet: 534386 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  12,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakl. listinou zo dňa 24.4.1992 rozh. zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s ust.zák č. 92/91 Zb. a priv. projektu č. 373 zo dňa 11.4.1992 č.j. 374/92.

2. . Na zasadnutí valného zhromaždenia, konaného dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 421

3. . Na zasadnutí valného zhromaždenia, konaného dňa 22.6.1993 bola schválená zmena stanov.

4. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.5.1994 bola schválená zmena stanov. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.11.1994 bola schválená zmena stanov.

5. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.4.1995 bola schválená zmena stanov.

6. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.06.1996 bola schválená zmena stanov.

7. . Valné zhromaždenie, konané dňa 10.09.1997, rozhodlo o zmene stanov spoločnosti.

8. . Na valnom zhromaždení dňa 24.9.1998 bola schválená zmena stanov.

9. . Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia dozornej rady a predstavenstva spoločnosti zo dňa 1.12.1999.

10. . Zapisuje sa zmena v orgánoch spoločnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 12.04.2000.

11. . Valné zhromaždenie konané 23.5.2001 schválilo zmenu stanov.

12. Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.7.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1