Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R012303

OBCHODNÉ MENO: INN Pharmacy s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45512/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medená 4, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 

IČO: 55 188 168

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Martin Hudec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borovicová 14974/10, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 21.06.1979, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Meno a priezvisko: MUDr. Michal Almáši, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 120/38, Názov obce: Badín, PSČ: 976 32 , Dátum narodenia: 16.10.1977, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Meno a priezvisko: Lukáš Krošlák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kremeňová ulica 15376/30, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 21.06.1988, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Martin Hudec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borovicová 14974/10, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 21.06.1979

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Michal Almáši, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 120/38, Názov obce: Badín, PSČ: 976 32 , Dátum narodenia: 16.10.1977

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Lukáš Krošlák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kremeňová ulica 15376/30, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 21.06.1988

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1