Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R012298

OBCHODNÉ MENO: Agro cow Belian s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45505/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kozáčeka 6, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 

IČO: 55 173 519

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Chov vybraných druhov zvierat

4. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

5. Poľnohospodárska prvovýroba-chov hovädzieho dobytka

6. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

7. Čistiace a upratovacie služby

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Administratívne služby

11. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

12. Fotografické služby

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Prípravné práce k realizácii stavby

15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Radoslav Melicherčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 9990/29, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 30.11.1978, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Radoslav Melicherčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 9990/29, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 30.11.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1