Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011823

OBCHODNÉ MENO: CREASTRIPE j. s. a.

ODDIEL: Sja

VLOŽKA ČÍSLO: 78/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suchá 25/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 

IČO: 52 281 230

DEŇ ZÁPISU: 30.03.2019

PRÁVNA FORMA: Jednoduchá spoločnosť na akcie

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

4. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Vedenie účtovníctva

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Informačná činnosť

10. Administratívne služby

11. Uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu

12. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Adam Kollár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suchá 12054/25B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 25.08.1998, Deň vzniku funkcie: 30.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene jednoduchej spoločnosti na akcie:Konať a podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí člen predstavenstva spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Adam Kollár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suchá 12054/25B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 25.08.1998

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  0,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Jednoduchá spoločnosť na akcie bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 41/2019, Nz 6385/2019, NCRls 6520/2019 zo dňa 01.03.2019 podľa ust. § 220h - 220zl Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1