Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011864

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY: Fleetia Czech s.r.o. organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 8386/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradská 10/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 

IČO: 53 199 952

DEŇ ZÁPISU: 08.08.2020

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Administratívne služby

8. Čistiace a upratovacie služby

9. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. Služby požičovní

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Jozef Bielik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leitne 4453/10, Názov obce: Pezinok, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 12.12.1989, Deň vzniku funkcie: 15.06.2022

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci organizačnej zložky koná za organizačnú zložku samostatne a bez obmedzenia.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku zahraničnej osoby zo dňa 15.07.2020 na území Slovenskej republiky.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Fleetia Czech s.r.o.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybná 716/24, Názov obce: Praha 1, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika 

PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe Číslo zápisu: oddíl C, vložka 235707

ŠTATUTÁRNY ORGÁN 

Meno a priezvisko: Jozef Bielik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leitne 4453/10, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 12.12.1989, Deň vzniku funkcie: 08.08.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1