Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011929

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: PARESA S.p.A. Slovakia, organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 5752/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tallerova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 52 198 316

DEŇ ZÁPISU: 19.02.2019

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. prípravné práce k realizácii stavby

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

5. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Dante Ravaioli, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Carraie 16, Názov obce: Ravenna, PSČ: 48121 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 03.06.1966, Deň vzniku funkcie: 19.02.2019

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Za organizačnú zložku koná vedúci organizačnej zložky samostatne. Za organizačnú zložku je oprávnený podpisovať vedúci organizačnej zložky, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému označeniu organizačnej zložky pripojí svoj podpis.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby zo dňa 23.1.2019.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: PARESA S.p.A.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Romea 655, Názov obce: Cesena, PSČ: 47522 , Štát: Talianska republika 

PRÁVNA FORMA: akciová spoločnosť

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Ekonomický Administratívny Register Číslo zápisu: FO-261233

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: 

Meno a priezvisko: Massimo Megale, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Santa Croce 3461, Názov obce: Bertinoro, PSČ: 47032 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 05.04.1967, Deň vzniku funkcie: 29.05.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu: samostatne

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1