Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011993

OBCHODNÉ MENO: UPS SCS (Slovakia) s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15953/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): LOGIBOX, logistické centrum, Mokráň záhon 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 

IČO: 35 732 148

DEŇ ZÁPISU: 13.11.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy,

2. činnosť colného deklaranta, zabezpečenie colného dlhu,

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod,

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod,

5. zasielateľstvo,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Peter Raoul Stewardson, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue Ariane 5, Názov obce: Brusel, PSČ: 1200 , Štát: Belgické kráľovstvo , Dátum narodenia: 10.10.1964, Deň vzniku funkcie: 01.02.2017

Meno a priezvisko: Susanne Klingler-Werner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Berkersheimer Bahnstrasse 29 A, Názov obce: Frankfurt nad Mohanom, PSČ: 60435 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 15.06.1971, Deň vzniku funkcie: 14.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že konateľ spoločnosti pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: UPS Logistics Group International B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Luchthavenweg 57, Názov obce: Eindhoven, PSČ: 5657 EA , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: CCI 17137527

Výška vkladu: 32 199,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 32 199,000000 EUR

Obchodné meno/názov: UPS Logistics Group International, Inc., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morris Road, Alpharetta , Názov obce: Georgia, PSČ: 12380 , Štát: Spojené štáty americké , Iné identifikačné číslo: 3170385

Výška vkladu:  996,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 195,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 195,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 104/97, Nz 95/97 spísanej dňa 25.9.1997 notárkou JUDr. Soňou Böhmovou v súlade s ust. §§ 24, 57 ods. 3, 105-153 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 22980

2. Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme not.záp. zo dňa 30.4.1998 č. N 168/98, Nz 166/98 osvedčenie o doplnení not.záp. zo dňa 30.4.1999 č. N 672/98, Nz 666/98 Spoločnosť prispôsobená ust.zák.č. 11/98 Z.z.

3. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme not.zápisnice zo dňa 29.10.1998 č. N 257/98,Nz 233/98

4. Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 8.12.1998 č. N 672/98, Nz 666/98

5. Notárska zápisnica Nz 341/2001 spísaná dňa 14.8.2001 notárom JUDr. Potančokovou osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o prevode obchodného podielu.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12. 6. 2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene obchodného mena z pôvodného UNI-DATA Bratislava, s.r.o. na UPS SCS (Slovakia) s.r.o. a zmene spoločenskej zmluvy.

7. Rozhodnutia per rollam zo dňa 4.6.2010. Zmena sídla z Na pántoch 18, Bratislava na LOGIBOX, logistické centrum, Mokráň záhon, Bratislava.

8. Rozhodnutie per rollam zo dňa 01.02.2012.

9. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2013

10. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2013.

11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.08.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1