Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011997

OBCHODNÉ MENO: W - TEC, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24476/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynarovičova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03 

IČO: 35 815 752

DEŇ ZÁPISU: 14.06.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradeské služby ohľadne programov na spracovanie dát,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

4. poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

5. poradenské služby k technickému vybaveniu počítača /hardware/ v rozsahu voľnej živnosti,

6. sprostredkovanie obchodu,

7. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. činnosť v oblasti reklamy - reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. finančný leasing,

10. prenájom hnuteľných vecí,

11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

12. prieskum trhu a verejnej mienky,

13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

14. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Gažo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynarovičova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 19.01.1975, Deň vzniku funkcie: 14.06.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Gažo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynarovičova 2471/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 19.01.1975

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 22.4.2001 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 4.6.2001 v zmysle §§ 56-153 Zák.č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.09.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1