Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011995

OBCHODNÉ MENO: VIVA DEM spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19370/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pankúchova 7, Názov obce: Bratislava

IČO: 35 769 742

DEŇ ZÁPISU: 09.07.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Emília Vozárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pankúchova 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 12.02.1955, Deň vzniku funkcie: 09.07.1999

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za ňu tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Emília Vozárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pankúchova 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 12.02.1955

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva o založení spoločnosti zo dňa 23.3.1999 v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. v znení novely.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.9.2002.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1