Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011998

OBCHODNÉ MENO: WaChemEx s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 95608/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trhová 54, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 

IČO: 47 580 763

DEŇ ZÁPISU: 19.12.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

5. reklamné a marketingové služby,

6. prieskum trhu a verejnej mienky,

7. vydavateľská činnosť,

8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

9. skladovanie,

10. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,

11. faktoring a forfaiting,

12. finančný leasing,

13. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

14. služby traťového kormidelníka,

15. prevádzka malých plavidiel,

16. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky,

17. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

18. vedenie účtovníctva,

19. prenájom hnuteľných vecí,

20. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

21. počítačové služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Lukáš Džunko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 6881/52A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 21.04.1984, Deň vzniku funkcie: 24.11.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti navonok vo všetkých veciach samostatne. Konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Lukáš Džunko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 6881/52A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 21.04.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.11.2013 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.11.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1