Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011984

OBCHODNÉ MENO: Together, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53797/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 

IČO: 44 312 971

DEŇ ZÁPISU: 05.08.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

3. reklamná a marketingová činnosť,

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

5. usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí,

6. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

7. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb- obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,

8. prenájom hnuteľných vecí,

9. reprografické a fotografické práce,

10. grafické práce na počítači podľa predlohy,

11. grafická príprava pre tlač,

12. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

13. výroba, predaj a požičiavanie zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora,

14. prevádzkovanie galérií,

15. organizovanie kurzov, školení, seminárov a prednášok,

16. prevádzkovanie umeleckej agentúry,

17. ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,

18. prenájom cestných motorových vozidiel,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Lukáš Uher, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Rovnicami 65, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 19.03.1975, Deň vzniku funkcie: 05.08.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Lukáš Uher, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Rovnicami 65, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 19.03.1975

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 17.07.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.09.2009.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.09.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1