Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011985

OBCHODNÉ MENO: Tomášek & partners, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53018/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rožňavská 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 

IČO: 36 858 811

DEŇ ZÁPISU: 20.06.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Tomášek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Revíne 29/D, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 22.09.1970, Deň vzniku funkcie: 20.06.2008

Meno a priezvisko: Mgr. Radovan Kimák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 14, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 24.09.1974, Deň vzniku funkcie: 18.02.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia spoločnosti sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Radovan Kimák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 14, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 24.09.1974

Výška vkladu: 2 125,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 125,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Tomášek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Revíne 29/D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 22.09.1970

Výška vkladu: 2 875,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 875,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 17.6.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.02.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1